ചെണ്ടകൊണ്ടുള്ള മറ്റുചില പ്രയോജനങ്ങൾ !

<p>gum political roasting on PJ joseph</p>
Dec 19, 2020, 10:07 AM IST

യുഡിഎഫിന് തിരിച്ചടിയേറ്റെങ്കിലും പിജെ ജോസഫ് നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. ജോസഫിന്റെ ചെണ്ട ക്ലാസ് ‘ഗം’കേട്ടപ്പോൾ...

Video Top Stories