കേരളത്തെ ഞെട്ടി വിറപ്പിച്ച ബിജെപി നേതാക്കളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ..!

<p>ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വള്ളം കളിക്കാരനാണോ? &nbsp;ഇഎംഎസ് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കാലിക പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് വൈറലായ ബിജെപി നേതാക്കളെ ‘ഗം’ കണ്ടപ്പോൾ..<br />
&nbsp;</p>
Dec 9, 2020, 11:16 AM IST

ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വള്ളം കളിക്കാരനാണോ?  ഇഎംഎസ് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കാലിക പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് വൈറലായ ബിജെപി നേതാക്കളെ ‘ഗം’ കണ്ടപ്പോൾ..
 

Video Top Stories