കേരളത്തെ ഞെട്ടി വിറപ്പിച്ച ബിജെപി നേതാക്കളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ..!

ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വള്ളം കളിക്കാരനാണോ?  ഇഎംഎസ് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കാലിക പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് വൈറലായ ബിജെപി നേതാക്കളെ ‘ഗം’ കണ്ടപ്പോൾ..
 

Video Top Stories