നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാവുന്ന വിവിധതരം മുളകുചെടികൾ ഉണ്ട്. കാന്താരി പോലെയുള്ള നാടൻ മുളകുചെടികളിൽ വിളവ് കൂടുതലായി ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ നിരവധി വഴികളുണ്ട്. ചെടികൾ നടുന്ന സമയത്തും വളം പ്രയോ​ഗിക്കുന്ന സമയത്തും ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മുളകുല്പാദനം കൂടുതലാക്കാം.

മുളകുല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികളിൽ ചിലത്

* വിത്തു പാകി മുളപ്പിക്കുമ്പോഴും ചെടി വളരുമ്പോഴും വീട്ടിൽതന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജൈവമിശ്രിതം ചേർക്കുക. ഇതിനായി ചായ ഉണ്ടാക്കാനുപയോ​ഗിച്ചശേഷം സാധാരണ ​ഗതിയിൽ കളയാറുള്ള തേയിലച്ചണ്ടി ഉണക്കിയെടുത്തതും മുട്ടത്തോടും ഉള്ളിത്തൊലിയും മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത് അല്പം ചകിരിച്ചോറും ചേർത്ത് മുളകുചെടി വളർത്തുന്ന മണ്ണിൽ ഇടയ്ക്കിടെ പ്രയോ​ഗിക്കുക. 

* ഉണങ്ങിയ മുളകിന്റെ വിത്തുകളാണ് പാവുന്നതെങ്കിൽ പത്തുമിനിട്ടെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തശേഷം മാത്രം പാവുക. പഴുത്ത മുളകിന്റെതാണെങ്കിൽ വിത്തുകൾ നേരിട്ടു പാകാം.

*മുളകു ചെടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിനു താങ്ങായി ഒരു കമ്പു കുത്തി ചെടി അതിലേക്ക് ചേർത്തു കെട്ടുക.

* ഒരു ​ഗ്രോബാ​ഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുവടിൽ രണ്ടു മുളകുതൈകൾ ഒരുമിച്ചുവച്ചു കൃഷിചെയ്യുക

* മുളകുചെടികൾക്ക് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വളം ചേർക്കുക. ഇതിനായി പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളമെടുത്ത് അതിൽ കടലപ്പിണ്ണാക്കു ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സുചെയ്ത് ഏഴുദിവസം അടച്ചുവെക്കുക. എട്ടാംദിവസം കട്ടിയേറിയ ഈ മിശ്രിതം ഒരു ​​ഗ്ലാസിന് പത്തു​ ​​ഗ്ലാസ് എന്ന അളവിൽ  
വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിക്കുക. ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ മുളകുചെടികൾക്ക് ഈ മിശ്രിതം ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുക. 

* മുളകുചെടിയുടെ കടയ്ക്കൽ ചെറുതായി മണ്ണിളക്കി, രണ്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ വേപ്പിൻപിണ്ണാക്കു ചേർത്തുകൊടുക്കുക.

* പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം നാലിലൊന്നായി വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ച് ചെടികളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ തളിച്ചുകൊടുത്താൽ വെള്ളീച്ച പോലുള്ള കീടബാധ മാറിക്കിട്ടും.

* ഒരു കപ്പ് പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഒരു പിടി ചാരം ചേർത്ത് അത് ഇരുപതു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ച് മുളകുചെടിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ചെടികൾ വേ​ഗത്തിൽ പൂക്കും. 

* കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം പൊടി (പെരുങ്കായം കലക്കിയ വെള്ളമായാലും മതി) ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്തു നന്നായി കലക്കി അത് മുളകുചെടിയുടെ മൊട്ടിലും പൂവിലും തളിക്കുക. പൂക്കൾ കൊഴിയാതെ കൂടുതൽ മുളകുണ്ടാവാൻ ഇതു സഹായിക്കും.

* പഴയ പത്രക്കടലാസോ സാധാരണ കടലാസുകളോ ചെറുതായി മുറിച്ച് മുളകുചെടിയുടെ കടയ്ക്കൽ രണ്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഇട്ട് അല്പം മണ്ണിട്ടുമൂടുക. കൂടുതൽ മുളകുണ്ടാവാൻ ഇതു സഹായിക്കും.

* മീൻ കഴുകിയ വെള്ളത്തിൽ അല്പം ശർക്കര പൊടി ചേർത്ത് അത് ഏഴുദിവസം കെട്ടിവെക്കുക. എട്ടാം ദിവസം അതു നേർപ്പിച്ച് മുളകു ചെടികളിൽ തളിക്കുകയോ കടയ്ക്കൽ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ രണ്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ചെയ്യുക.