സഞ്ജു കളിക്കാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ച മലയാളി; കാണാം ട്രോളുകള്‍

First Published 27, Nov 2019, 9:16 PM

വെസ്റ്റിന്‍റീസിനെതിരായ ടി 20 പരമ്പരയില്‍ സഞ്ജുവിനെ തഴഞ്ഞപ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജില്‍ പൊങ്കാലയിട്ട് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ച ആരാധകരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ക്ക് വിരാമമാകുന്നു. കാല്‍മുട്ടിനേറ്റ പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ശിഖര്‍ ധവാന് വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനെതിരായ പരമ്പര നഷ്ടമായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ്   സഞ്ജു സാംസണ്‍ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കാനവസരം ലഭിച്ചത്.  
കാണാം മലയാളി സഞ്ജുവിനായി ചെയ്ത ട്രോളുകള്‍.

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Irshad Irzs, ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Irshad Irzs, ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Athul Aditya , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Athul Aditya , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : SAfwan Abdulla‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : SAfwan Abdulla‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ajmal Shams , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ajmal Shams , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Krishadas , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Krishadas , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Gokul Mohan , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Gokul Mohan , ട്രോള്‍ റിപ്പബ്ലിക്ക്

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Naaz Kaattaalan , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Naaz Kaattaalan , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anirudh Unni‎, ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Anirudh Unni‎, ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ajmal Shams , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ajmal Shams , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Muhammad Junaid‎, ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Muhammad Junaid‎, ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ezio Auditore‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ezio Auditore‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abin Mathews‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Abin Mathews‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ranju Ravi, ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Ranju Ravi, ഔട്ട്സ്പോക്കണ്‍

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sarath Lal‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sarath Lal‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sareesh OR‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sareesh OR‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rahul Raveendran‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rahul Raveendran‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vishnu Vichu‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Vishnu Vichu‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sivaprasad Ayanikkad‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sivaprasad Ayanikkad‎ , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rashi Kalathingal , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rashi Kalathingal , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sareesh OR , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Sareesh OR , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : വിഷ്ണു വിഷ്ണു , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : വിഷ്ണു വിഷ്ണു , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mattil Saddam Kpzh , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Mattil Saddam Kpzh , ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rahul Raveendran‎, ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

ട്രോള്‍ കടപ്പാട് : Rahul Raveendran‎, ട്രോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് മലയാളം,

loader