തിളക്കമുള്ള 'ക്ലിയര്‍' സ്‌കിന്‍ വേണോ; കഴിക്കാം ഈ ഏഴ് ഭക്ഷണങ്ങള്‍...

First Published Dec 11, 2020, 7:36 PM IST

ചര്‍മ്മം ഭംഗിയുള്ളതായിരിക്കാന്‍ പുറമെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ പോര. ഭക്ഷണത്തിലും ചില കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ. ചര്‍മ്മം ഭംഗിയുള്ളതും തിളക്കമുള്ളതുമായിരിക്കാന്‍ അവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഘടകങ്ങള്‍ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു ഘടകമാണ് വിറ്റാമിന്‍-എ. 'ക്ലിയര്‍ സ്‌കിന്‍' ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ തീര്‍ച്ചയായും വിറ്റാമിന്‍- എ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഡയറ്റിലുള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഏഴ് ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്

<p>&nbsp;</p>

<p>നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം പതിവായി കാണുന്നൊരു പച്ചക്കറിയാണ് തക്കാളി. ഇത് വിറ്റാമിന്‍-എയുടെ നല്ലൊരു സ്രോതസാണ്.&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം പതിവായി കാണുന്നൊരു പച്ചക്കറിയാണ് തക്കാളി. ഇത് വിറ്റാമിന്‍-എയുടെ നല്ലൊരു സ്രോതസാണ്. 

 

<p>&nbsp;</p>

<p>നിരവധി ആരോഗ്യഗുണങ്ങളുള്ളൊരു പച്ചക്കറിയാണ് ക്യാരറ്റ്. ഇതും ചര്‍മ്മത്തിന് അഴകേകുന്നതിന്് ഏറെ സഹായകമാണ്.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

നിരവധി ആരോഗ്യഗുണങ്ങളുള്ളൊരു പച്ചക്കറിയാണ് ക്യാരറ്റ്. ഇതും ചര്‍മ്മത്തിന് അഴകേകുന്നതിന്് ഏറെ സഹായകമാണ്.
 

 

<p>&nbsp;</p>

<p>ഇലക്കറികളെല്ലാം തന്നെ മുടിക്കും ചര്‍മ്മത്തിനും കണ്ണിനുമെല്ലാം ഉത്തമമാണ്. ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ എടുത്തുപറയേണ്ട ഒന്നാണ് ചീര.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

ഇലക്കറികളെല്ലാം തന്നെ മുടിക്കും ചര്‍മ്മത്തിനും കണ്ണിനുമെല്ലാം ഉത്തമമാണ്. ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ എടുത്തുപറയേണ്ട ഒന്നാണ് ചീര.
 

 

<p>&nbsp;</p>

<p>ചുവന്ന കാപ്‌സിക്കവും ചര്‍മ്മത്തിന് തിളക്കമേകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പലരും ഇത് പതിവായി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. എന്നാല്‍ ഇതിനും ശരീരത്തില്‍ ചിലത് ചെയ്യാനാകുമെന്ന് മനസിലാക്കുക.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

ചുവന്ന കാപ്‌സിക്കവും ചര്‍മ്മത്തിന് തിളക്കമേകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പലരും ഇത് പതിവായി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. എന്നാല്‍ ഇതിനും ശരീരത്തില്‍ ചിലത് ചെയ്യാനാകുമെന്ന് മനസിലാക്കുക.
 

 

<p>&nbsp;</p>

<p>മുട്ട കഴിക്കുമ്പോള്‍, കൊളസ്‌ട്രോള്‍ ഭയന്ന് മഞ്ഞക്കരു മാറ്റിവയ്ക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇങ്ങനെ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന മഞ്ഞക്കരുവിലാണ് ചര്‍മ്മത്തിന് വേണ്ട അവശ്യം വിറ്റാമിന്‍- എ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

മുട്ട കഴിക്കുമ്പോള്‍, കൊളസ്‌ട്രോള്‍ ഭയന്ന് മഞ്ഞക്കരു മാറ്റിവയ്ക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇങ്ങനെ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന മഞ്ഞക്കരുവിലാണ് ചര്‍മ്മത്തിന് വേണ്ട അവശ്യം വിറ്റാമിന്‍- എ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
 

 

<p>&nbsp;</p>

<p>മിക്ക വീടുകളിലും വാങ്ങിക്കാറുള്ളൊരു പച്ചക്കറിയാണ് മത്തന്‍. ഇതും വിറ്റാമിന്‍-എ വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

മിക്ക വീടുകളിലും വാങ്ങിക്കാറുള്ളൊരു പച്ചക്കറിയാണ് മത്തന്‍. ഇതും വിറ്റാമിന്‍-എ വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.
 

 

<p>&nbsp;</p>

<p>ഒരുപാട് ആരോഗ്യഗുണങ്ങളുള്ളൊരു പച്ചക്കറിയാണ് ബ്രൊക്കോളി. ഇത് ഡയറ്റിലുള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ചര്‍മ്മ സൗന്ദര്യം ഉറപ്പിക്കാം.<br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

 

ഒരുപാട് ആരോഗ്യഗുണങ്ങളുള്ളൊരു പച്ചക്കറിയാണ് ബ്രൊക്കോളി. ഇത് ഡയറ്റിലുള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ചര്‍മ്മ സൗന്ദര്യം ഉറപ്പിക്കാം.