വാട്ട്‌സ് ആപ്പ് പോളിസി മാറ്റി, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളറിഞ്ഞോ?

First Published Jan 8, 2021, 10:30 AM IST

വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്റെ അപ്‌ഡേറ്റ്‌ചെയ്ത സേവന നിബന്ധനകളും സ്വകാര്യതാ നയവും ഇപ്പോള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും കിട്ടി തുടങ്ങി. എന്നാല്‍ പലരും അതു വായിച്ചു പോലും നോക്കാതെ ഓകെ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും ഡാറ്റ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇതില്‍ പറയുന്നത്. പ്രധാനമായും അതിന്റെ മാതൃ കമ്പനിയായ ഫേസ്ബുക്കുമായി ഈ ഡാറ്റ പങ്കിടുന്നതിനെ പറ്റി കൃത്യമായി പറയുന്നു. ഇത് അംഗീകരിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ഇനി മുതല്‍ വാട്ട്‌സ് ആപ്പ് ലഭിക്കൂ. അതിനായി ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് 2021 ഫെബ്രുവരി 8 വരെ സമയമുണ്ട്.

<p><strong>ഉപയോക്താക്കള്‍ ഓര്‍മ്മിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഇതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ ഈ നയം അംഗീകരിക്കേണ്ടത്?</strong></p>

<p>വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് അതിന്റെ സേവന നിബന്ധനകളും സ്വകാര്യതാ നയവും അപ്‌ഡേറ്റ്‌ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആദ്യമല്ല. വാട്ട്‌സ്ആപ്പിനെ പോലെ മിക്ക സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കമ്പനികളും അവരുടെ സേവനങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിന്, ഉപയോക്താവ് പുതിയ നിബന്ധനകളും നയവും സ്വീകരിക്കണം. ഈ നിലയ്ക്ക്, പുതിയ പോളിസി സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോ 2021 ഫെബ്രുവരി 8 വരെ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സമയപരിധി നല്‍കുന്നു.</p>

ഉപയോക്താക്കള്‍ ഓര്‍മ്മിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഇതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ ഈ നയം അംഗീകരിക്കേണ്ടത്?

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് അതിന്റെ സേവന നിബന്ധനകളും സ്വകാര്യതാ നയവും അപ്‌ഡേറ്റ്‌ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആദ്യമല്ല. വാട്ട്‌സ്ആപ്പിനെ പോലെ മിക്ക സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കമ്പനികളും അവരുടെ സേവനങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിന്, ഉപയോക്താവ് പുതിയ നിബന്ധനകളും നയവും സ്വീകരിക്കണം. ഈ നിലയ്ക്ക്, പുതിയ പോളിസി സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോ 2021 ഫെബ്രുവരി 8 വരെ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സമയപരിധി നല്‍കുന്നു.

<p><strong>പ്രധാന നയ മാറ്റങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?</strong></p>

<p>സ്വകാര്യതാ നയത്തിന്റെ പഴയ പതിപ്പില്‍ നിന്നും കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത്തവണ. അതായത്, നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റകള്‍ മൂന്നാം കക്ഷിയുമായി പങ്കുവെക്കാന്‍ അനുവാദം ചോദിക്കുന്നു. അതായത്, സ്വകാര്യതാ നയത്തില്‍ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നുവെന്നര്‍ത്ഥം. വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് എന്‍ഡ്ടുഎന്‍ഡ് എന്‍ക്രിപ്റ്റിനെ ഇതു ബാധിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങള്‍ കാണാനോ ആരുമായും പങ്കിടാനോ കഴിയില്ല. എന്നാല്‍ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റു കമ്പനികള്‍ അവരുടെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണന ആവശ്യത്തിനായി കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുവാന്‍ പോകുന്നു. ഇതിനായി, അനുമതി നല്‍കാനാണ് വാട്ട്‌സ് ആപ്പ് ഉപയോക്താവിനോട് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത്.&nbsp;</p>

പ്രധാന നയ മാറ്റങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?

സ്വകാര്യതാ നയത്തിന്റെ പഴയ പതിപ്പില്‍ നിന്നും കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത്തവണ. അതായത്, നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റകള്‍ മൂന്നാം കക്ഷിയുമായി പങ്കുവെക്കാന്‍ അനുവാദം ചോദിക്കുന്നു. അതായത്, സ്വകാര്യതാ നയത്തില്‍ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നുവെന്നര്‍ത്ഥം. വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് എന്‍ഡ്ടുഎന്‍ഡ് എന്‍ക്രിപ്റ്റിനെ ഇതു ബാധിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങള്‍ കാണാനോ ആരുമായും പങ്കിടാനോ കഴിയില്ല. എന്നാല്‍ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റു കമ്പനികള്‍ അവരുടെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണന ആവശ്യത്തിനായി കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുവാന്‍ പോകുന്നു. ഇതിനായി, അനുമതി നല്‍കാനാണ് വാട്ട്‌സ് ആപ്പ് ഉപയോക്താവിനോട് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത്. 

<p>നിങ്ങളുടെ ചാറ്റുകള്‍ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങള്‍ ഗൂഗിള്‍ ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കില്‍ ഐക്ലൗഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കുക, ഈ സേവനങ്ങള്‍ ഫലത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ മെസേജുകളിലേക്ക് തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി പ്രവേശനം നേടുന്നു. ഉപയോക്താക്കള്‍ ഈ തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടികളെ ആശ്രയിക്കുമ്പോള്‍ ഡാറ്റാ പങ്കിടലിനെക്കുറിച്ച് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് കൂടുതല്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാല്‍ സാങ്കേതികമായി ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല.</p>

നിങ്ങളുടെ ചാറ്റുകള്‍ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങള്‍ ഗൂഗിള്‍ ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കില്‍ ഐക്ലൗഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കുക, ഈ സേവനങ്ങള്‍ ഫലത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ മെസേജുകളിലേക്ക് തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി പ്രവേശനം നേടുന്നു. ഉപയോക്താക്കള്‍ ഈ തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടികളെ ആശ്രയിക്കുമ്പോള്‍ ഡാറ്റാ പങ്കിടലിനെക്കുറിച്ച് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് കൂടുതല്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാല്‍ സാങ്കേതികമായി ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല.

<p>ആരെങ്കിലും 'തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി സേവനങ്ങളോ മറ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് കമ്പനി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍, അവരുടെ സ്വന്തം നിബന്ധനകളും സ്വകാര്യതാ നയങ്ങളും ആ സേവനങ്ങളുടെയും ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെയും ഉപയോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കും' എന്നും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഫേസ്ബുക്കിലെ റൂംസ് പോലുള്ള സവിശേഷതകളുമായി വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന് ഇപ്പോള്‍ സംയോജനം ഉള്ളതിനാല്‍, ഈ വ്യക്തത നിരവധി ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.</p>

ആരെങ്കിലും 'തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി സേവനങ്ങളോ മറ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് കമ്പനി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍, അവരുടെ സ്വന്തം നിബന്ധനകളും സ്വകാര്യതാ നയങ്ങളും ആ സേവനങ്ങളുടെയും ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെയും ഉപയോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കും' എന്നും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഫേസ്ബുക്കിലെ റൂംസ് പോലുള്ള സവിശേഷതകളുമായി വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന് ഇപ്പോള്‍ സംയോജനം ഉള്ളതിനാല്‍, ഈ വ്യക്തത നിരവധി ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

<p>ഫേസ്ബുക്കുമായും അതിന്റെ കമ്പനികളുടെ ഗ്രൂപ്പുമായും അവര്‍ എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്നതും വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വിശദമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഡെലിവറി സിസ്റ്റങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍', ഫേസ്ബുക്ക് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കായി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സേവന അനുഭവങ്ങള്‍, വാങ്ങലുകള്‍ക്കും ഇടപാടുകള്‍ക്കുമുള്ള വ്യക്തിഗത കണ്ടന്റ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. 'ഫേസ്ബുക്ക് കമ്പനി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളിലുടനീളം പ്രസക്തമായ ഓഫറുകളും പരസ്യങ്ങളും' മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ വിവര വിനിമയം ഉള്‍പ്പെടുമെന്നും അവസാനമായി പരാമര്‍ശിക്കുന്നു.</p>

ഫേസ്ബുക്കുമായും അതിന്റെ കമ്പനികളുടെ ഗ്രൂപ്പുമായും അവര്‍ എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്നതും വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വിശദമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഡെലിവറി സിസ്റ്റങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍', ഫേസ്ബുക്ക് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കായി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സേവന അനുഭവങ്ങള്‍, വാങ്ങലുകള്‍ക്കും ഇടപാടുകള്‍ക്കുമുള്ള വ്യക്തിഗത കണ്ടന്റ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. 'ഫേസ്ബുക്ക് കമ്പനി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളിലുടനീളം പ്രസക്തമായ ഓഫറുകളും പരസ്യങ്ങളും' മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ വിവര വിനിമയം ഉള്‍പ്പെടുമെന്നും അവസാനമായി പരാമര്‍ശിക്കുന്നു.

<p><strong>യുഎസില്‍ ലഭ്യമായ ഫേസ്ബുക്ക് പേ ഉപയോഗിച്ച് വാട്ട്‌സ്ആപ്പിലെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് പണം നല്‍കുന്ന രീതിയാണ് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് സഹകരണത്തിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങള്‍.</strong><br />
നിങ്ങളുടെ ഫോണില്‍ നിന്ന് 'ബാറ്ററി ലെവല്‍, സിഗ്‌നല്‍ കരുത്ത്, അപ്ലിക്കേഷന്‍ പതിപ്പ്, ബ്രൗസര്‍ വിവരങ്ങള്‍, മൊബൈല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക്, കണക്ഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ (ഫോണ്‍ നമ്പര്‍, മൊബൈല്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഐപി ഉള്‍പ്പെടെ), ഭാഷയും സമയ മേഖലയും, ഉപകരണ പ്രവര്‍ത്തന വിവരങ്ങള്‍, ഐഡന്റിഫയറുകള്‍ (ഒരേ ഉപകരണവുമായോ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫേസ്ബുക്ക് കമ്പനി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് സവിശേഷമായ ഐഡന്റിഫയറുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ) എന്നിവ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുമെന്നര്‍ത്ഥം.&nbsp;</p>

യുഎസില്‍ ലഭ്യമായ ഫേസ്ബുക്ക് പേ ഉപയോഗിച്ച് വാട്ട്‌സ്ആപ്പിലെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് പണം നല്‍കുന്ന രീതിയാണ് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് സഹകരണത്തിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങള്‍.
നിങ്ങളുടെ ഫോണില്‍ നിന്ന് 'ബാറ്ററി ലെവല്‍, സിഗ്‌നല്‍ കരുത്ത്, അപ്ലിക്കേഷന്‍ പതിപ്പ്, ബ്രൗസര്‍ വിവരങ്ങള്‍, മൊബൈല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക്, കണക്ഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ (ഫോണ്‍ നമ്പര്‍, മൊബൈല്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഐപി ഉള്‍പ്പെടെ), ഭാഷയും സമയ മേഖലയും, ഉപകരണ പ്രവര്‍ത്തന വിവരങ്ങള്‍, ഐഡന്റിഫയറുകള്‍ (ഒരേ ഉപകരണവുമായോ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫേസ്ബുക്ക് കമ്പനി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് സവിശേഷമായ ഐഡന്റിഫയറുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ) എന്നിവ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുമെന്നര്‍ത്ഥം. 

<p><strong>ഒരു വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ എന്തു പറയുന്നു?</strong></p>

<p>വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും അവരുടെ ഫോണില്‍ നിന്ന് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഇല്ലാതാക്കുകയാണെങ്കില്‍, എന്റെ അക്കൗണ്ട് എന്ന ഫീച്ചര്‍ ഉപയോഗിച്ചു വേണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്‍. അല്ലാതെ അണ്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്താല്‍ ഉപയോക്തൃ വിവരങ്ങള്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം എടുത്തു പറയുന്നു. അതിനാല്‍ നിങ്ങളുടെ ഫോണില്‍ നിന്ന് അപ്ലിക്കേഷന്‍ ഇല്ലാതാക്കിയാല്‍ മാത്രം പോരാ എന്നു സാരം.</p>

ഒരു വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ എന്തു പറയുന്നു?

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും അവരുടെ ഫോണില്‍ നിന്ന് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഇല്ലാതാക്കുകയാണെങ്കില്‍, എന്റെ അക്കൗണ്ട് എന്ന ഫീച്ചര്‍ ഉപയോഗിച്ചു വേണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്‍. അല്ലാതെ അണ്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്താല്‍ ഉപയോക്തൃ വിവരങ്ങള്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം എടുത്തു പറയുന്നു. അതിനാല്‍ നിങ്ങളുടെ ഫോണില്‍ നിന്ന് അപ്ലിക്കേഷന്‍ ഇല്ലാതാക്കിയാല്‍ മാത്രം പോരാ എന്നു സാരം.

<p><strong>ഡാറ്റ ലൊക്കേഷനെക്കുറിച്ചും സ്റ്റോറേജിനെക്കുറിച്ചും?</strong></p>

<p>ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ സംഭരിക്കുന്നതിന് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ആഗോള ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചറും അമേരിക്ക ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഡാറ്റാ സെന്ററുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വകാര്യതാ നയത്തെക്കുറിച്ചും വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വ്യക്തമായി പരാമര്‍ശിക്കുന്നു. മുമ്പത്തെ നയത്തില്‍ ഇത് വ്യക്തമായി പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടില്ല. ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ഡാറ്റ അമേരിക്കയിലേക്കോ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ അനുബന്ധ കമ്പനികളുള്ള മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കോ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും ഇത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 'ഞങ്ങളുടെ നിബന്ധനകളില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആഗോള സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിന് ഈ കൈമാറ്റങ്ങള്‍ അനിവാര്യമാണ്' എന്ന് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.</p>

<p>ഒരു ഉപയോക്താവ് അവരുടെ ലൊക്കേഷന്‍ റിലേഷന്‍ സവിശേഷതകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, 'നിങ്ങളുടെ പൊതുവായ സ്ഥാനം (നഗരം, രാജ്യം) കണക്കാക്കാന്‍ അവര്‍' ഐപി വിലാസങ്ങളും ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഏരിയ കോഡുകള്‍ പോലുള്ള മറ്റ് വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്നു 'എന്ന് വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്റെ പുതിയ നയം പറയുന്നു.</p>

ഡാറ്റ ലൊക്കേഷനെക്കുറിച്ചും സ്റ്റോറേജിനെക്കുറിച്ചും?

ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ സംഭരിക്കുന്നതിന് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ആഗോള ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചറും അമേരിക്ക ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഡാറ്റാ സെന്ററുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വകാര്യതാ നയത്തെക്കുറിച്ചും വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വ്യക്തമായി പരാമര്‍ശിക്കുന്നു. മുമ്പത്തെ നയത്തില്‍ ഇത് വ്യക്തമായി പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടില്ല. ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ഡാറ്റ അമേരിക്കയിലേക്കോ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ അനുബന്ധ കമ്പനികളുള്ള മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കോ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും ഇത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 'ഞങ്ങളുടെ നിബന്ധനകളില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആഗോള സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിന് ഈ കൈമാറ്റങ്ങള്‍ അനിവാര്യമാണ്' എന്ന് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഒരു ഉപയോക്താവ് അവരുടെ ലൊക്കേഷന്‍ റിലേഷന്‍ സവിശേഷതകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, 'നിങ്ങളുടെ പൊതുവായ സ്ഥാനം (നഗരം, രാജ്യം) കണക്കാക്കാന്‍ അവര്‍' ഐപി വിലാസങ്ങളും ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഏരിയ കോഡുകള്‍ പോലുള്ള മറ്റ് വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്നു 'എന്ന് വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്റെ പുതിയ നയം പറയുന്നു.

<p><strong>ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ എന്താണ്?</strong></p>

<p>ഉപയോക്താക്കള്‍ മൂന്നാം കക്ഷി സേവനങ്ങളെയോ മറ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് കമ്പനി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളെയോ ആശ്രയിക്കുമ്പോള്‍, ആ മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് അവരുമായി പങ്കിടുന്ന ഡേറ്റയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചേക്കാം, എന്നാണ് വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്റെ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം വിശദമാക്കുന്നത്. ഒരു തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ നിന്ന് ഉള്ളടക്കം പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വീഡിയോ പ്ലെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഐപി വിലാസം, നിങ്ങള്‍ ഒരു വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താവാണോ എന്ന വസ്തുത എന്നിവ പോലുള്ള വിവരങ്ങള്‍ തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരു ഫേസ്ബുക്ക് കമ്പനി ഉല്‍പ്പന്നത്തിന് നല്‍കുമെന്ന് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വിശദീകരിക്കുന്നു.</p>

ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ എന്താണ്?

ഉപയോക്താക്കള്‍ മൂന്നാം കക്ഷി സേവനങ്ങളെയോ മറ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് കമ്പനി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളെയോ ആശ്രയിക്കുമ്പോള്‍, ആ മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് അവരുമായി പങ്കിടുന്ന ഡേറ്റയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചേക്കാം, എന്നാണ് വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്റെ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം വിശദമാക്കുന്നത്. ഒരു തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ നിന്ന് ഉള്ളടക്കം പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വീഡിയോ പ്ലെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഐപി വിലാസം, നിങ്ങള്‍ ഒരു വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താവാണോ എന്ന വസ്തുത എന്നിവ പോലുള്ള വിവരങ്ങള്‍ തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരു ഫേസ്ബുക്ക് കമ്പനി ഉല്‍പ്പന്നത്തിന് നല്‍കുമെന്ന് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

<p><strong>ഉപയോക്താക്കളുമായി ഇടപഴകുന്ന ബിസിനസ്സുകളെക്കുറിച്ച് സ്വകാര്യതാ നയം എന്താണ് പറയുന്നത്?</strong></p>

<p>ഉപയോക്താക്കളുമായുള്ള ഏതൊരു ബിസിനസ്സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനും വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുമെന്ന് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പറയുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതിന് ചില 'ബിസിനസുകള്‍ തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി സേവന ദാതാക്കളുമായി (അതില്‍ ഫേസ്ബുക്ക് ഉള്‍പ്പെടാം) പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടാകാമെന്നും ഇത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ അവരുമായി പങ്കിടുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കാന്‍, ഉപയോക്താക്കള്‍ 'ബിസിനസ്സ്' പ്രൈവസി പോളിസി വായിക്കാനോ ബിസിനസ്സുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനോ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു.</p>

ഉപയോക്താക്കളുമായി ഇടപഴകുന്ന ബിസിനസ്സുകളെക്കുറിച്ച് സ്വകാര്യതാ നയം എന്താണ് പറയുന്നത്?

ഉപയോക്താക്കളുമായുള്ള ഏതൊരു ബിസിനസ്സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനും വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുമെന്ന് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പറയുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതിന് ചില 'ബിസിനസുകള്‍ തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി സേവന ദാതാക്കളുമായി (അതില്‍ ഫേസ്ബുക്ക് ഉള്‍പ്പെടാം) പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടാകാമെന്നും ഇത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ അവരുമായി പങ്കിടുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കാന്‍, ഉപയോക്താക്കള്‍ 'ബിസിനസ്സ്' പ്രൈവസി പോളിസി വായിക്കാനോ ബിസിനസ്സുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനോ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു.

<p><strong>പേയ്‌മെന്റ് ഡേറ്റയെക്കുറിച്ച്?</strong></p>

<p>വാട്‌സ്ആപ്പ് ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും പേയ്‌മെന്റുകള്‍ ആരംഭിച്ചതിനാല്‍, പ്രൈവസി പോളിസിയുടെ ഈ ഭാഗം കൂടുതല്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പേയ്‌മെന്റ് സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അവര്‍ 'പേയ്‌മെന്റ് അക്കൗണ്ടും ഇടപാട് വിവരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും' എന്ന് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിലെ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പേയ്‌മെന്റുകള്‍ക്ക് അതിന്റേതായ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പോളിസിയുണ്ട്.</p>

പേയ്‌മെന്റ് ഡേറ്റയെക്കുറിച്ച്?

വാട്‌സ്ആപ്പ് ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും പേയ്‌മെന്റുകള്‍ ആരംഭിച്ചതിനാല്‍, പ്രൈവസി പോളിസിയുടെ ഈ ഭാഗം കൂടുതല്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പേയ്‌മെന്റ് സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അവര്‍ 'പേയ്‌മെന്റ് അക്കൗണ്ടും ഇടപാട് വിവരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും' എന്ന് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിലെ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പേയ്‌മെന്റുകള്‍ക്ക് അതിന്റേതായ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പോളിസിയുണ്ട്.