ദില്ലി: രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടു ലക്ഷത്തിലേക്ക്. തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസവും പ്രതിദിന വർധനവ് എണ്ണായിരത്തിന് മുകളിലെത്തി. 24 മണിക്കൂറിൽ 204 പേരാണ് രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. 5598 പേരാണ് ഇത് വരെ രാജ്യത്ത് കൊവ‍ിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. 

COVID-19 Statewise Status

S. No. Name of State / UT Active Cases* Cured/Discharged/Migrated* Deaths** Total Confirmed cases*
1 Andaman and Nicobar Islands 0 33 0 33
2 Andhra Pradesh 1341 2378 64 3783
3 Arunachal Pradesh 21 1 0 22
4 Assam 1109 277 4 1390
5 Bihar 2002 1900 24 3926
6 Chandigarh 91 199 4 294
7 Chhattisgarh 424 122 1 547
8 Dadar Nagar Haveli 2 1 0 3
9 Delhi 11565 8746 523 20834
10 Goa 29 42 0 71
11 Gujarat 5357 10780 1063 17200
12 Haryana 1280 1055 21 2356
13 Himachal Pradesh 213 122 5 340
14 Jammu and Kashmir 1624 946 31 2601
15 Jharkhand 358 296 5 659
16 Karnataka 2028 1328 52 3408
17 Kerala 708 608 10 1326
18 Ladakh 34 43 0 77
19 Madhya Pradesh 2922 5003 358 8283
20 Maharashtra 37543 30108 2362 70013
21 Manipur 72 11 0 83
22 Meghalaya 14 12 1 27
23 Mizoram 0 1 0 1
24 Nagaland 43 0 0 43
25 Odisha 852 1245 7 2104
26 Puducherry 49 25 0 74
27 Punjab 256 2000 45 2301
28 Rajasthan 2742 6040 198 8980
29 Sikkim 1 0 0 1
30 Tamil Nadu 10141 13170 184 23495
31 Telengana 1213 1491 88 2792
32 Tripura 247 173 0 420
33 Uttarakhand 730 222 6 958
34 Uttar Pradesh 3015 4843 217 8075
35 West Bengal 3141 2306 325 5772
  Cases being reassigned to states 6414     6414
  Total# 97581 95527 5598 198706
*(Including foreign Nationals)
**( more than 70% cases due to comorbidities )
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation
#Our figures are being reconciled with ICMR

മേയ് 31നാണ് ആദ്യമായി ഒരു ദിവസം എണ്ണായിരത്തിലധികം പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ജൂൺ ഒന്നിന് 8392 പേർക്കും രോഗം സ്ഥീരികരിച്ചു. ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നാളെ കൊവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷം പിന്നിട്ടു. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് രാജ്യത്ത് ഇത് വരെ എറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് രോഗം സ്ഥീരികരിച്ചത്. രോഗികളുടെ എണ്ണം 30,000 കടന്ന സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് എറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങളും.