തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ KR-434 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ  https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കരുണ്യ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 50 രൂപയാണ്. ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ 

ഒന്നാം സമ്മാനം

KA 478912

സമാശ്വാസ സമ്മാനം

KB 478912,  KC 478912, KD 478912,  KE 478912, KG 478912,  KH 478912, KJ 478912,  KK 478912,  KL 478912

രണ്ടാം സമ്മാനം

KB 348099

മൂന്നാം സമ്മാനം

KA 163085, KB 211218, KC 443268, KD 778420, KE 693007, KG 238617, KH 250319, KJ 777488, KK 569883, KL 586027

നാലാം സമ്മാനം

0819  0954  1096  2139  2477  2985  3444  4162  4240  4975  5778  6061  7161  7919  8264  8403  8876  8896  9069  9123  9982

അഞ്ചാം സമ്മാനം

0216  0950  1185  2454  2781  2866  3294  4424  4529  5714

ആറാം സമ്മാനം

0238  0536  1146  1168  1176  1328  1759  2130  2230  2309  2570  2825  3409  4089  4250  5333  5588  5802  5886  6041  6199  6206  6222  6305  6413  6543  6976  7180  7322  7388  7439  7766  7987  8467  8618  8636  8866  9466  9664  9668  9861

ഏഴാം സമ്മാനം

0062  0113  0269  0318  0505  0623  0649  0782  0808  0815  0956  1134  1205  1254  1341  1420  1673  1735  2065  2078  2329  2380  2394  2604  3046  3229  3260  3572  3580  3594  3598  3814  3900  4134  4330  4336  4412  4422  4645  4703  4749  4799  5065  5253  5492  5552  5600  6037  6139  6304  6325  6531  6538  6563  6886  7120  7148  7196  7200  7331  7636  8034  8265  8272  8302  8462  8529  8673  9066  9135  9219  9346  9361  9406  9418  9641  9676  9752  9820  9869  9930

Read Also: ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വില കൂട്ടി: ഇനി എല്ലാ ലോട്ടറികള്‍ക്കും ഒരേ വില

നിര്‍മല്‍ NR-159 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഇതാണ് 60 ല​ക്ഷം നേടിയ ഭാ​ഗ്യ നമ്പർ

കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-302 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ല​ക്ഷം രൂപ

അക്ഷയ AK-431 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം