കൊച്ചി: സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസില്‍ 10 സാക്ഷികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കോടതി രഹസ്യമാക്കി. ഇവരെ സംരക്ഷിത സാക്ഷികളാക്കാനാണ് കോടതിയുടെ തീരുമാനം. എൻഐഎയുടെ അപേക്ഷ കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. 

ഈ 10 സാക്ഷികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കേസിന്റെ ഉത്തരവുകളിലും വിധിന്യായങ്ങളിലും രേഖകളിലും ഉണ്ടാകില്ല. അഭിഭാഷകർക്കും ഇവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കൈമാറില്ല. സാക്ഷികളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയുള്ളതിനാലാണ് നടപടി. 10 സാക്ഷികളുടെ മൊഴികളും അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന രേഖകളും പ്രതികൾക്കോ ​​അവരുടെ അഭിഭാഷകർക്കോ നൽകില്ല.