ആലപ്പുഴ: ചന്തിരൂരിൽ അതിഥി തൊഴിലാളിയുടെ ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ രണ്ടുപേർ റിമാൻഡിൽ. സനോജ് , സൽവർ എന്നിവരെയാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്‍തത്. അതിഥി തൊഴിലാളിയും കുടുംബവും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിക്രമിച്ച് കയറി കത്തി ചൂണ്ടി ആയിരുന്നു പീഡനശ്രമം. കേസിൽ രണ്ടുപേർ കൂടി പിടിയിലാകാനുണ്ടെന്ന് അരൂര്‍ പൊലീസ് പറഞ്ഞു.