രാജ്യത്തെ 81 ശതമാനം സൂക്ഷ്മ സംരംഭകരും കൊവിഡിന് ശേഷം തിരിച്ചുവരാന്‍ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയുളളവരാണെന്ന് സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ട്. കൊവിഡ് -19 ധന പ്രതിസന്ധിയെ തുടര്‍ന്ന് വലിയ ബാധ്യത രാജ്യത്തെ സൂക്ഷ്മ -ചെറുകിട സംരംഭകര്‍ക്കുണ്ടായതായും റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാല്‍, രാജ്യത്തെ സംരംഭകരില്‍ 57 ശതമാനത്തിനും കൊവിഡിന് ശേഷം തങ്ങളുടെ വ്യവസായം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാവശ്യമായ പണം കൈവശമില്ലെന്ന് സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 

ക്രിയാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എൽഇഎഡിയുമായി സഹകരിച്ച് ഗെയിം (ഗ്ലോബൽ അലയൻസ് ഫോർ മാസ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്) നടത്തുന്ന ആറുമാസത്തെ സർവേയുടെ ആദ്യ ഫലങ്ങളിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 40 ശതമാനം പേർ ചെലവുകൾക്കായി പണം കടം വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും സർവേ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സർവേ റിപ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രമുഖ ദേശീയ മാധ്യമമായ ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.  

മൊത്തം വായ്പയുടെ 14 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഔപചാരിക വായ്പയെടുക്കൽ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് എംഎസ്എംഇ മേഖലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

പുതുക്കിയ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച്, ഒരു കോടി രൂപ വരെ നിക്ഷേപവും 5 കോടി രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള വിറ്റുവരവുമുള്ള ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തെയും "മൈക്രോ" എന്റർപ്രൈസായി തരംതിരിക്കുന്നു. കൊവിഡ് -19 ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ വിനാശകരമായി ബാധിച്ചുവെന്ന് ഗെയിം സഹസ്ഥാപകൻ മദൻ പദാക്കി ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനോട് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ 99 ശതമാനം സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസസിനെയാണ് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി തളർത്തിയത്. 

"ഈ രേഖാംശ സർവേയിലൂടെ, പണമൊഴുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും തകർന്ന വിതരണ ശൃംഖലകളും കാലതാമസം നേരിടുന്ന പേയ്മെന്റുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസസ് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ യഥാർഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, ”പാദകി പറഞ്ഞു.

എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളിലും വനിതാ ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗാർഹിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും സർവേ വെളിപ്പെടുത്തി.