മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അടുത്ത രണ്ട് മാസങ്ങൾ നിർണായകമാണെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ രജനീഷ് കുമാർ. വാഹനവിപണി കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി ചാക്രികമാണോ ഘടനാപരമാണോ എന്ന് പറയാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സാധ്യമല്ലെന്ന് രജനീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. അടുത്ത രണ്ട് മാസങ്ങൾ രാജ്യത്തെ ഉത്സവക്കാലം കൂടിയാണ്. 

ഈ സമയത്ത് വളർച്ച നേടാനാകുമോ എന്നതാണ് നിർണായകമെന്നും രജനീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്നും എസ്ബിഐ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു.