ഇടമലയാര്‍ ഡാം നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്ന് മന്ത്രി എംഎം മണി; ചെറുതോണി കൂടുതല്‍ തുറന്ന് വിടാന്‍ സാധ്യത

ഇടമലയാര്‍ ഡാം നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്ന് മന്ത്രി എംഎം മണി; ചെറുതോണി ഡാമില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ വെള്ളം തുറന്ന് വിടാന്‍ സാധ്യത
 

Video Top Stories