ബിഗ് ബോസ് സിസ്‌റ്റേഴ്സും വീണയും തമ്മിലടി; തെറ്റ് ആരുടെ ഭാഗത്താണ്?

രജിത് കുമാർ പൂളിലേക്ക് വീണ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് വീണയും അമൃതയും അഭിരാമിയും തമ്മിൽ വലിയ തർക്കമാണുണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷാജി നടത്തിയ സ്ത്രീവിരുദ്ധപരാമർശം ചോദ്യം ചെയ്ത അമൃതയും അഭിരാമിയും ഇത്തവണ വീണയോട് മറ്റൊരു സ്ത്രീവിരുദ്ധപരാമർശം നടത്തുകയാണ്.

Video Top Stories