സോളാറും സ്വര്‍ണ്ണവും തമ്മില്‍! സ്വര്‍ണം കടത്തുന്നത് ആര്‍ക്കുവേണ്ടി? കവര്‍ സ്‌റ്റോറി


സ്വര്‍ണ്ണം കടത്തുന്നത് ആര്‍ക്കുവേണ്ടി. സോളാറും സ്വര്‍ണ്ണവും തമ്മില്‍. ഇതാണോ ഇടത് തൊഴില്‍ നയം? കാണാം കവര്‍ സ്‌റ്റോറി
 

Video Top Stories