പാക് പതാകയേന്തി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന റിഹാന, പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വസ്തുതയെന്ത്?

റിഹാന പാകിസ്ഥാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന തരത്തില്‍ ചില കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഒരു ചിത്രം സഹിതം പ്രചാരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ വസ്തുത അറിയാം.
 

Video Top Stories