ജോലിയും കൂലിയുമില്ലാതെ പ്രവാസികള്‍ പട്ടിണിയില്‍, പക്ഷേ പ്രകാശം അകലെയല്ല

പ്രവാസികള്‍ ഉള്ള സ്ഥലത്തുതന്നെ തുടര്‍ന്നാല്‍ അവര്‍ക്ക് വട്ടച്ചെലവിനുള്ള പണം കൂടി കൊടുക്കണം. ജോലിയും കൂലിയുമില്ലാതെ പലരും പട്ടിണിയില്‍ കഴിയുകയാണ്. കാണാം ഗള്‍ഫ് റൗണ്ടപ്പ്
 

Video Top Stories