കൊവിഡ് ഭീതിയൊഴിയുന്നു: നയിഫിലെ ലൈഫ് സാധാരണ നിലയിലേക്ക്, കാണാം ഗള്‍ഫ് റൗണ്ടപ്പ്

കൊവിഡ് ഭീതിയൊഴിഞ്ഞതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍. നഗരങ്ങള്‍ വീണ്ടും തിരക്കിലേക്ക് വരുന്നു. 

Video Top Stories