അസം പൗരത്വ രജിസ്റ്റര്‍ വിഷയത്തില്‍ ബിജെപി നിയമനിര്‍മ്മാണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു

പുറത്തായ യഥാര്‍ത്ഥ പൗരന്മാരെ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് വിശദീകരണം.അനര്‍ഹരെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ബിജെപി നിലപാട്

Video Top Stories