ഇതാണ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയിൽ യാത്ര ചെയ്ത ആഡംബര കാർ!

ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങിന്റെയും കൂടിക്കാഴ്ച ചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് സഞ്ചരിച്ചത് മുഴുവൻ ഒരു കാറിലായിരുന്നു. 

Video Top Stories