ട്രമ്പ് സ്വപ്‌നത്തില്‍ വന്നു; പിന്നെ വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കി പൂജ ആരംഭിച്ചു

വീടിന്റെ മുറ്റത്തുള്ള ട്രംപിന്റെ പ്രതിമയില്‍ എല്ലാ ദിവസവും ബുല കൃഷ്ണ പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വെറും പൂജയല്ല അഭിഷേകവും ആരതിയും എല്ലാം ഉണ്ട്

Video Top Stories