പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണം ശക്തിപ്പെടുത്തണം;സമ്പൂര്‍ണ്ണ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഗുണകരമാകില്ലെന്ന് സിപിഎം


പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് സിപിഎം സെക്രട്ടേറിയറ്റ്.ജനങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് വിലയിരുത്തണമെന്നുമാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം

Video Top Stories