വിത്ത്‌ഡ്രോവല്‍ സിന്‍ഡ്രോം ഉള്ളവര്‍ക്ക് ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം മദ്യം ലഭ്യമാക്കും; മുഖ്യമന്ത്രി

വിത്ത്‌ഡ്രോവല്‍ സിന്‍ഡ്രോം കാണിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം മാത്രമെ എക്‌സൈസ് വകുപ്പ് മദ്യം നല്‍കുകയുള്ളു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
 

Video Top Stories