'വണ്ടി സ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഹെല്‍മറ്റ് ധരിക്കുക, അത് നമ്മുടെ ജീവന് വേണ്ടിയാണ്'; ബോധവത്കരണവുമായി ഹരീഷ് കണാരന്‍

ഓര്‍ക്കാം കാത്തിരിക്കുന്നവരെ. ഹെല്‍മറ്റ് ബോധവത്കരണവുമായി ഹരീഷ് കണാരന്‍.
 

Video Top Stories