കൊവിഡിന്റെ സമൂഹിക വ്യാപനം അറിയാന്‍ കേരളത്തില്‍ പഠനം തുടങ്ങി

എതൊക്കെ തലത്തില്‍ നിയന്ത്രണം തുടരണമെന്ന് അറിയാന്‍ പഠനം സഹായിക്കും.ചികിത്സ ഇല്ലാതെ കൊവിഡിന് എതിരെ പ്രതിരോധ ശേഷി നേടിയോ എന്ന് ഐ,സിഎംആര്‍ നടത്തുന്ന പഠനത്തിലൂടെ അറിയാനാകും.
 

Video Top Stories