'എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിന്‍ സ്‌നേഹം': അനശ്വര ഭക്തിഗാനം മലയാളിക്ക് സമ്മാനിച്ച തൊമ്മി ഉപദേശി

മലയാളത്തിന്റെ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാന ശാഖയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ജനപ്രീതിയാര്‍ജിച്ച ഭക്ഗിതാഗനമാണ് 'എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിന്‍ സ്‌നേഹം' എന്നുതുടങ്ങുന്ന ഗാനം. ഇതെഴുതിയ തൊമ്മി ഉപദേശിയുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് ഇന്ന് 101 വയസ്...
 

Video Top Stories