കൊവിഡ് മരണങ്ങളിലെ പൊരുത്തക്കേട്; വൈരുദ്ധ്യം തുറന്നുകാട്ടി ഡെത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

കൊവിഡ് മരണങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കണക്കുകളിലെ വൈരുദ്ധ്യം വ്യക്തമാക്കി ഡെത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ജൂലൈയിലെ 22 മരണങ്ങള്‍ പട്ടികയില്‍ ഇല്ല


 

Video Top Stories