മരട് ഫ്‌ളാറ്റ് കേസ്; അന്വേഷണം മുന്‍ ഇടത് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയിലേക്ക്

86 ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകള്‍ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി അപേക്ഷ നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന് നഷ്ടപരിഹാര നിര്‍ണ്ണയ സമിതി വ്യക്തമാക്കി

Video Top Stories