കാത്തിരുന്ന മഴയെത്തി, പാലക്കാട്ടെ 'രാത്രിമഴ' ക്യാമറ കണ്ണിലൂടെ

40 ഡിഗ്രി ചൂടില്‍ പൊള്ളിനില്‍ക്കുന്ന പാലക്കാട് നഗരത്തില്‍  മഴ തിമിര്‍ത്തു പെയ്താലോ..'രാത്രിമഴ' കാഴ്ച ക്യാമറ കണ്ണിലൂടെ
 

Video Top Stories