പിസിക്ക് പൂഞ്ഞാര്‍ ഈസിയാകില്ല; എങ്ങോട്ട് ചായും മണ്ഡലം?

കോട്ടയത്ത് കോട്ട കെട്ടുന്നത് ആര്? ഏറ്റുമാനൂരില്‍ ലതിക സുഭാഷ് ഘടകമായില്ലെന്ന് യുഡിഎഫ്, പിസിക്ക് പൂഞ്ഞാര്‍ ഈസിയാകില്ല, പ്രവചനാതീതമായി പാലായും

Video Top Stories