സാംസൺ സന്തോഷത്തിലാണ്; അവൻ എഴുതുകയാണ്

<p>മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിലാണ് സാംസണിന്റെ തലയ്ക്കും കാലിനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. പക്ഷേ അതൊന്നും അവന്റെ പ്രതീക്ഷകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല.&nbsp;</p>
Dec 23, 2020, 6:21 PM IST

മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിലാണ് സാംസണിന്റെ തലയ്ക്കും കാലിനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. പക്ഷേ അതൊന്നും അവന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിയില്ല.
 

Video Top Stories