യുഡിഎഫിൽ തർക്കമുണ്ടെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പാലായിൽ ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്തവരെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ

പാലായിൽ ജോസ് കെ മാണി സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന ഇടത് പ്രചാരണത്തിന് ഇനി ഒരു ദിവസത്തെ ആയുസ്സ് മാത്രമെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ. അഭിപ്രായങ്ങൾ നേതൃത്വത്തോട് മാത്രമേ പറയൂ എന്നും ഒരു പരസ്യ വിവാദത്തിന് ഇല്ലെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 

Video Top Stories