ട്രൂനാറ്റിന് പകരം ആന്റിബോഡി പരിശോധന;പ്രവാസി മടക്കത്തില്‍ കേരളത്തിന്റെ നിലപാട് തള്ളി കേന്ദ്രം


പ്രവാസികളുടെ മടക്കത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാതെ കേന്ദ്രം.ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധന പ്രായോഗികം അണെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാട്

Video Top Stories