വാവ സുരേഷ് പാമ്പുപിടുത്തം നിര്‍ത്തില്ല

ആസൂത്രിതമായ സൈബര്‍ ആക്രമണത്തില്‍ മനംമടുത്താണ് വാവ സുരേഷ് പാമ്പുപിടുത്തം നിര്‍ത്തുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്


 

Video Top Stories