അവര്‍ക്കുമില്ലേ പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള അവകാശം ? കാണാം നേര്‍ക്കുനേര്‍


പ്രായമായവരുടെ എണ്ണം ഏറെ ഉളള കേരളത്തില്‍ ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ വേണ്ടത്.ആശങ്കയ്ക്കും ഭീതിക്കും അപ്പുറം പ്രായമായവരുടെ കാര്യത്തില്‍ എന്ത് നടപടികളാണ് ഇനി വേണ്ടത്. 


 

Video Top Stories