സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും അവസാനിക്കാതെ തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത്

തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ദിനംപ്രതി പുതിയ മൊഴികളും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി മറുപടി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാണാം നേർക്കുനേർ. 

Video Top Stories