ബാലഭാസ്‌ക്കറിന്റെ വാഹനത്തില്‍ എന്തോ കടത്തുകയായിരുന്നു എന്നുചിലര്‍ ആരോപിക്കുന്നു


പ്രമുഖനായ ഒരാളുടെ വാഹനം ദേശീയ പാതയിലൂടെ കടന്ന് പോകുമ്പോള്‍ പരിശോധന ഉണ്ടാകില്ല . അത് മറയാക്കി ബാലഭാസ്‌ക്കറിന്റെ വാഹനത്തില്‍ എന്തോ കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള ആരോപണം ഉയരുന്നു. എങ്കില്‍ എന്തിന് വാഹനം അപകടത്തില്‍ പെട്ടു എന്നുള്ള ചോദ്യം ബാക്കി.ബാലഭാസ്‌കറിന്റെ അപകട മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടി 'ഒരു കഥയും ഏഴു നുണക്കഥകളും' കാണാം

https://www.youtube.com/watch?v=GZLIkUbvLGU&t=600s&fbclid=IwAR3fY7zPkRR-5kL_Hn03wSzEBhPyyxvZ2OtgFl93n3SJIWxe_BR0n20XLL4

Video Top Stories