'സിബിഐക്ക് താല്പര്യമുള്ള കേസുകൾ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ജയിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല, തോൽപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയാണ്'

സിബിഐക്ക് മാത്രമേ കേസുകളെല്ലാം തെളിയിക്കാനാകൂ എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ലെന്ന് സിപിഎം നേതാവ് എംവി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ. ബാബരി മസ്ജിദ് കേസ് പോലും കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ ചാർജ് ഷീറ്റ് നൽകാനോ പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനോ സിബിഐക്കായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 

Video Top Stories