അദാനിയുമായി ഒത്തുകളിച്ചതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാരിന് വിമാനത്താവളം നഷ്ടമായതെന്ന് കൃഷ്ണദാസ്

കേന്ദ്ര സർക്കാർ 10% താഴ്ത്തി ടെന്റർ നൽകിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അദാനിയുമായി ഒത്തുകളിച്ചതുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വിമാനത്താവളം നഷ്ടമായതെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് പികെ കൃഷ്ണദാസ്. ലൈഫ് മിഷനിലേതുപോലെ ഇതിലും കമ്മീഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 

Video Top Stories