കേരളത്തിലെ മിക്ക മന്ത്രിമാരുമായും കൊമ്പുകോർത്ത ജേക്കബ് തോമസ് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ...


പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാനുള്ള തീയതി തീരുമാനിച്ചത് പിണറായി വിജയനുമായി ചേര്‍ന്നാണെന്ന് ജേക്കബ് തോമസ്.തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ തനിക്ക് ഭൂമി ഇല്ലെന്ന് ജേക്കബ് തോമസ് പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കില്‍ പറഞ്ഞു. സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷമുള്ള ആദ്യ അഭിമുഖം കാണാം

Video Top Stories