സെൻസറിംഗ് ആവശ്യമോ വെബ് സീരിസുകളിൽ

കാണികളെ പിടിച്ചിരുത്താനായി ലൈംഗികതയും വയലൻസും കുത്തിനിറയ്ക്കുന്നു എന്നതാണ് പലപ്പോഴും വെബ് സീരീസുകൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രധാന ആരോപണം. ഇത് എത്ര കണ്ട് ശരിയാണ്? 

Video Top Stories