ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ബ്രിസ്‌ബെയ്‌നിൽ നിന്നുള്ള കൊറോണക്കാലത്തെ നഗരക്കാഴ്ചകൾ; ജീവിതം കൊറോണക്കാലത്ത്

കൊറോണ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ചൈനയ്ക്കും , അതിവേഗം പടർന്നു പിടിയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കും നടുവിലായിരുന്നിട്ടും, വൈറസ്  വ്യാപനത്തെ ഭൂട്ടാൻ അതിജീവിക്കുന്നതെങ്ങനെ? ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ബ്രിസ്‌ബെയ്‌നിൽ നിന്നുള്ള കൊറോണക്കാലത്തെ നഗരക്കാഴ്ചകൾ. കാണാം ജീവിതം കൊറോണക്കാലത്ത്.

Video Top Stories