ജനിതകമാറ്റം വന്ന വൈറസ്സിനെ ചെറുക്കാൻ നിലവിലുള്ള വാക്സിനുകൾക്കാവുമോ?

വൈറസ് വകഭേദങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പേരുകൾക്ക് പിന്നിൽ എന്താണ്? പഞ്ചസാരയുടെ അളവും ഡയബെറ്റീസ് രോഗവും തമ്മിലെ ബന്ധം എന്താണ്? കാണാം മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ 

Video Top Stories