വാക്‌സിനെത്തിയില്ലെങ്കില്‍ എന്തുചെയ്യും? കാണാം മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിൻ


ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കിടയിലെ കൊവിഡ് മരണം ഇരട്ടിക്കുന്നു. വാക്‌സിനെത്തിയില്ലെങ്കില്‍ എന്തുചെയ്യും? അടച്ചുറപ്പുള്ള ലോകത്തോട് വിട, തുറന്നയിടങ്ങളെ വരവേല്‍ക്കാം, കാണാം മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍
 

Video Top Stories