ആന ചരിഞ്ഞത് വിവാദമായെങ്കിലും മണ്ണാര്‍ക്കാട് വേട്ടസംഘങ്ങള്‍ സ്വൈരവിഹാരം തുടരുന്നു: റോവിങ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍

പടക്കം കടിച്ച് ഗര്‍ഭിണിയായ ആന ചരിഞ്ഞ പാലക്കാട് മണ്ണാര്‍ക്കാട് വേട്ട സംഘങ്ങള്‍ സജീവം. ആന ചരിഞ്ഞത് വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കിയെങ്കിലും വേട്ടയ്ക്ക് കുറവില്ല. രണ്ട് മാസത്തിനിടെ പിടിയിലായത് 20 പേര്‍. റോവിങ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ കാണാം...

Video Top Stories