'65 കഴിഞ്ഞവര്‍ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശം': രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ക്ക് ഇത് ബാധകമല്ലേ?റോവിങ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍

65 വയസ് കഴിഞ്ഞവര്‍ വീട്ടിലിരിക്കണമെന്നാണ് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും സര്‍ക്കാരിന്റെയും നിര്‍ദ്ദേശം. ഇത് പാലിച്ച് വീട്ടിനുള്ളില്‍ ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയാണ് സാധാരണ ജനങ്ങള്‍. ഇത് രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ബാധകമല്ലേ?
 

Video Top Stories