ഉത്തര കൊറിയന്‍ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിപ്പോയ ഒരു കൗമാരക്കാരി, പാർക്ക് ഇയോൻമിയുടെ കഥ

കിം ജോങ് ഉൻ എന്ന സ്വേച്ഛാധിപതിയുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ഉത്തര കൊറിയയിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശലംഘനങ്ങളുടെ കഥ. സുപ്രീം ലീഡറുടെ ഉരുക്കു മുഷ്ടികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോടി, ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ അഭയം തേടിയ പാർക്ക് ഇയോൻമി എന്ന കൗമാരക്കാരിയുടെ ദുരനുഭവങ്ങളുടെ കഥ. കാണാം വല്ലാത്തൊരു കഥ..

Video Top Stories