പ്രളയത്തെ തുടര്‍ന്ന്  അതിഭീകരമായ നാശനഷ്‍ടങ്ങള്‍ നേരിട്ട അസ്സാമിന് സഹായവുമായി അക്ഷയ് കുമാര്‍. രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ സഹായമാണ് അക്ഷയ് കുമാര്‍ വാഗ്‍ദാനം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. അസ്സം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് ഒരു കോടി രൂപയും കസിരംഗ നാഷണല്‍ പാര്‍ക്കിന്റെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി ഒരു കോടി രൂപയുമാണ് അക്ഷയ് കുമാര്‍ നല്‍കുക.

അസ്സാമില്‍ പ്രളയത്തെ തുടര്‍ന്ന് 15 പേരാണ് മരിച്ചത്. 46 ലക്ഷത്തോളം ആള്‍ക്കാരെ പ്രളയം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4,175 ഗ്രാമങ്ങളെ പ്രളയം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. 90,000 ഹെക്ടര്‍ കൃഷിഭൂമിയും നശിച്ചു. 10 ലക്ഷത്തോളം മൃഗങ്ങളെയും പ്രളയം ബാധിച്ചു.  കസിരംഗ നാഷണല്‍ പാര്‍ക്കിന്റെ തൊണ്ണൂറു ശതമാനം ഭാഗത്തെയും പ്രളയം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.