ഇത് വ്യത്യസ്തനായ ഒരു പൂച്ചയാണ്. പാരിസിൽ ജനിച്ച് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ കഴിയുന്ന ഈ കണ്ടൻപൂച്ചയുടെ പേര് നാർണിയ എന്നാണ്. അവന് ഇരട്ട മുഖമാണ്. മുഖത്തിന്റെ ഒരു പകുതി ചാരനിരത്തിലാണ്. മറുപകുതിയോ കറുപ്പ് നിറത്തിലും. അവന്റെ ഈ ഇരട്ടമുഖത്തിന്റെ കാരണം അറിയില്ലെങ്കിലും, സാധാരണ ഗതിയിൽ,  ഇത്തരം അപൂർവത നിറഭേദങ്ങളുള്ള പൂച്ചകൾക്ക് പറയുന്ന പേര് കിമേറെ എന്നാണ്. ആൺ പൂച്ചകളിൽ കിമേറെ എന്നുവെച്ചാൽ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ ഒരു അധിക പുരുഷ ഹോർമോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. 

 

 

നാർണിയയുടെ കാര്യത്തിൽ അവനൊരു കിമേറെ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഉടമയും പ്രൊഫഷണൽ കാറ്റ് ബ്രീഡറുമായ സ്റ്റെഫാനി ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റ് വരെ നടത്തി. അവനിൽ ഒരുതരം ഡിഎൻഎ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആളൊരു കിമേറെ അല്ല എന്നൊക്കെ ഉറപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞു. 

 

 

കഴിഞ്ഞ വർഷം അവനുണ്ടായ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കൂ. ഒന്നാമൻ  ഫീനിക്സ്, രണ്ടാമൻ പ്രാഡ. ഫീനിക്സ് ചാരനിരത്തിലാണ്. പ്രാഡ കറുപ്പുനിറത്തിലും. പ്രാഡയ്ക്ക് കഴുത്തിൽ ഒരു വെള്ളപ്പൊട്ടുകൂടിയുണ്ട്. ഇരുവരെയും പുതിയ വീടുകളിലേക്ക് ദത്തെടുക്കപെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കൂടാതെ പല കുറിഞ്ഞിപ്പൂച്ചകളിലായി നിരവധി പൂച്ചക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അച്ഛനായിട്ടുണ്ട് നർനിയ എന്ന് സ്റ്റെഫാനി പറയുന്നു. 

 

 

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും താരമായ നാർണിയയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവർമാരുണ്ട്.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚠️ Concours terminé ⚠️. ⚠️ Contest over ⚠️ How would you like to win a personalized portrait of your cat? Several models for males as for females 😍 . To register for our contest it's simple: ✅ Subscribe to our partner for this contest @thecanvasist and to @amazingnarnia . ✅ Invite 3 friends to participate in the comments . Bonus if you share a story 😇 . Competition open to the whole world. There will be 2 winners 😇😇 . End of the contest on Friday, good luck to everyone 💙🖤 . 📸 @chatteriedelagrace . #amazingnarnia . 🎁 Concours 🎁. Aimeriez-vous gagner un portrait personnalisé de votre chat? Plusieurs modèles pour les males comme pour les femelles 😍. Pour vous inscrire à notre concours, c'est simple: ✅ Abonnez-vous à notre partenaire pour ce concours @thecanvasist et à @amazingnarnia . ✅ Invitez 3 amis à participer en commentaires. Bonus si vous partagez en storie 😇. Concours ouvert au monde entier. Il y aura 2 gagnants 😇 😇 . Fin du concours vendredi 🍀bonne chance à tous 💙🖤.

A post shared by 🖤💙 AMAZING NARNIA Double Face (@amazingnarnia) on Jun 15, 2020 at 12:21pm PDT