പാലക്കാട്: അട്ടപ്പാടിയിൽ വീണ്ടും നവജാതശിശു മരിച്ചു. കക്കുപ്പടി സ്വദേശികളായ പ്രീത - ഷനിൽ ദമ്പതികളുടെ ആൺകുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത്. ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കോട്ടത്തറ ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം അട്ടപ്പാടിയിൽ  മരിക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ കുഞ്ഞാണിത്.